ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

Η ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

 Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ ΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΚΕΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΦΕΚ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΜΑΣ. 

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΙΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΔΗΛΑΔΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣ ΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ.

ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ). ΤΟΝ ΥΠΕΡΝΟΜΟ 4389/2016, ΦΕΚ 94 Α/27-5-2016, ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΗ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΧΡΩΣΤΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4389/2016

ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ -ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Σκοπός

1.Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα (ΔΗΛΑΔΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ) με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.
2.Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
3.Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής μπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός της έδρας αυτής.
4.Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Αρχής

1.Η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, 
(ΕΔΩ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4060/2012 ΦΕΚ 65Α ΟΠΟΥ Ο ΥΠ.ΟΙΚ. ΑΝΕΛΑΒΕ ΠΑΣΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΙΝ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ) καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με τον παρόντα νόμο και με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

2.Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη
των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξη δημοσίων εσόδων,
γ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων,
δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητάς της,
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της,
στ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για την συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και την παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες,

(ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ.)

ζ) το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
η) την κατάρτιση των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Επίσης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς,
θ) τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικής απάτης, παραεμπορίου και παραοικονομίας και τον καταλογισμό της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης,
ι) τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
ια) την εποπτεία και το συντονισμό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και τα προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή,
ιβ) την εισήγηση νομοθετικών διατάξεων και μέτρων για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων,
ιγ) τη διατύπωση απλής γνώμης για σχέδια νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της
ιδ) το συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
ιε) την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών της,
ιστ) την κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος προμηθειών για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, εξαιρουμένης της προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής και του συστημικού λογισμικού πληροφορικής που απαιτείται για τη χρήση του, που εκτελείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης. Η προμήθεια περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού και του λογισμικού που τον συνοδεύει γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και δύναται να διενεργείται από αυτήν κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Αρχής,
ιζ) την κατάρτιση συμβάσεων για τα έργα της Αρχής,
ιη) την εποπτεία των φορέων που λειτουργούν στην Αρχή και τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασμών που αφορούν την Αρχή ή λειτουργίες αυτής. Ως φορείς και ειδικοί λογαριασμοί νοούνται ο Ειδικός Λογαριασμός Τελωνείων, η αρμοδιότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης του οποίου μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1145867/2013 ΑΥΟ (Β' 2417) και το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α.) η αρμοδιότητα εποπτείας του οποίου μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213/2013 ΑΥΟ (Β' 130), καθώς και κάθε άλλος ειδικός λογαριασμός ή φορέας του οποίου η διαχείριση ή εποπτεία, αντίστοιχα, τυχόν ανατεθεί στην Αρχή στο μέλλον,
ιθ) την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λειτουργία και χρήση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων ή την προμήθειά του, που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την ασφάλεια και διαχείριση των δεδομένων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της, όπως ιδίως λογισμικού εφαρμογών που υποστηρίζουν τις κύριες αρμοδιότητες των Φορολογικών και των Τελωνειακών υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους,
κ) την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας,
κα) τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της, ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
κβ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.
3.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του καθ' ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στην Αρχή περαιτέρω αρμοδιότητες που κατά την κείμενη νομοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και κείνται εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος μπορεί να τις μεταβιβάζει σε υφιστάμενα όργανα της Αρχής ή να εξουσιοδοτεί αυτά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος

(ΕΔΩ ΜΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΘΕΛΗΣΕΙ Η Α.Α.Δ.Ε. ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΕΘΗΚΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ.ΟΙΚ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ.)

4.Οι αρμοδιότητες που περιέρχονται στην Αρχή ή στα όργανα αυτής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και αυτές που έχουν ήδη μεταβιβασθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και κείνται εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής, δεν μπορούν να αναμεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Αναπληρωτή Υπουργό ή στον Υφυπουργό Οικονομικών ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.  

(ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ. ΟΛΑ! ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.)

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΛΟΙΠΟΝ Η Α.Α.Δ.Ε. Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ) ΕΜΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΣΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4060/2012 


Άρθρο 2
Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

1.Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τη Σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 1, μαζί με τα παραρτήματά της, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο.


ΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η ΚΛΑΠΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΕΞΤΕ! ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ! ΚΑΙ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ! ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ΝΟΜΟΣ 4685/2020).

 ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ. (Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2012. ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ), ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΚΕ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ;) ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ), ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.


Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Αρχής

ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της,
στ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για την συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και την παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες,


Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η Α.Α.Δ.Ε. ΠΡΙΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΚΑΠΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΔΩΣΕ ΒΑΣΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΑΣΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ, ΠΑΣΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. 


Άρθρο 5
Σχέσεις με τον Υπουργό Οικονομικών και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς

1.Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονομικών.(ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.)

2.Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να υποβάλει στρατηγικές προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες στην Αρχή σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι στρατηγικές οδηγίες και οι προτάσεις δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής ή σε θέματα του προσωπικού αυτής.
3.Η Αρχή ενημερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου. Ο Υπουργός δεν δύναται, για συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις, να υποβάλει προς την Αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών ή να παράσχει δεσμευτικές οδηγίες, του παρέχονται όμως υποχρεωτικά από αυτήν συγκεντρωτικά στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΥΠ.ΟΙΚ. ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΕΚ Ή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ)

4.Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομικών με τον Διοικητή της Αρχής, σχετικά με την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, το ζήτημα παραπέμπεται από τον Υπουργό Οικονομικών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής. (ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.)

5.Η Αρχή, μέσω του Διοικητή της, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών νομοθετικές διατάξεις για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.
6.Πριν από την υποβολή προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικών διατάξεων για ζητήματα φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής, καθώς και της εφαρμογής τους, ο Υπουργός Οικονομικών τις γνωστοποιεί στην Αρχή. Η Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έλαβε γνώση διατυπώνει γνώμη επ' αυτών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι η Αρχή έχει διατυπώσει γνώμη σύμφωνη προς το περιεχόμενο των νομοθετικών διατάξεων. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η ως άνω προθεσμία συντέμνεται σε δέκα (10) ημέρες, ενώ σε περιπτώσεις κατεπείγοντος σε τρεις (3) ημέρες.
7.Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και για τη νομοθετική πρωτοβουλία λοιπών Υπουργείων, όταν αφορούν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις υποβάλλονται προς την Αρχή για τη διατύπωση γνώμης μέσω του Υπουργού Οικονομικών, τηρουμένης της ως άνω διαδικασίας.
8.Πριν από την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Γενικού Χημείου του Κράτους, η Αρχή τις γνωστοποιεί στον Υπουργό Οικονομικών για παροχή απόψεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές για την Αρχή, (ΔΗΛΑΔΗ ΡΩΤΑΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Η ΑΡΧΗ.) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.


ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΔΕΙΞΑΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ. ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΡΩΕΙ.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.


ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ; 

ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΤΣΑΚΩΝΕΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΔΙΑ; 

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΛΙ, ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΟΛΑ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΑΙΛΑΠΑ. ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΦΤΑΙΞΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΜΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟ. ΤΩΡΑ ΠΡΟΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΙΘΑΓΕΝΗ. ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΩΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ.

ΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ. ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΝΗΣΙΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΝΙΚΟΥΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΕΜΕΙΣ. ΠΑΡΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΛΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΞΑΝΑΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΑΥΤΟΧΘΩΝΑ ΙΘΑΓΕΝΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. ΕΧΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ. ΜΗΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΚΛΑΒΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΘΕΣΗ.

ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΥΝΑΜΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΟΥΤΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΝΤΟΛΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ.


ΑΦΟΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ, ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΝΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  ΧΤΥΠΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΕΞΟΝΤΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΙΣΧΥΝΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΝΟΜΟΥΣ) ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΝΕΓΗ 


     ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ε.ΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ ΣΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Η ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΗΘΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΟ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ, ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ.

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ 

ΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

 ΘΥΜΗΣΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ

ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ


SORRAS T.V

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:


600 ΔΙΣ ΩΣ “ΔΑΝΕΙΑ” ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020 – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται κατωτέρω είναι στηριγμένο επάνω στις οικονομικές προσφορές του Αρτέμη Σώρρα προς την Κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία καθώς επίσης και στο πρόγραμμα των 2,3 τρις Ευρώ το οποίο έχει κατατεθεί στα Ταμεία Κληρονομικών Κεφαλαίων των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ελλήνων. Αυτές οι προσφορές και τα αποθεματικά που είναι στην διάθεση των Ελλήνων θα περιέλθουν στα χέρια μας όταν τους θεσμούς του κράτους μας τους αναλάβει ο Πολιτικός Φορέας «Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ.».


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΖΕΜΕΝΗ, ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΜΕ 
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.


1. ΑΡΧΙΚΗ - ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ: http://www.artemis-sorras.gr
2. ΠΡΟΤΑΣΗ 600 ΔΙΣ: http://600dis.oramaellas.gr
3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ: http://dimoi.oramaellas.gr
4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: http://trapeza-anatolis.oramaellas.gr
5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΧΣ: http://txs.oramaellas.gr
=======================
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ- 
Ε.ΣΥ."
=======================
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
=======================
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ SITE ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
=======================
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ:
=======================
ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: https://www.aitherikigrafi.gr/
=======================
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINKS
=======================
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ πρώην 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» .
=======================
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ  
Ε.ΣΥ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
21ης Μαρτίου  Αρ.356
Αγ. Θεόδωροι -Λευκίμμη-ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΙΜΑΙL: esylefkimmis@gmail.com

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
📞
Τηλ: 2662 300629


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια